Starožitnosti

a antikvariát v Domažlicích
image of item
Malíř krajinář Zdeněk Nemastil se narodil v roce 1879 v Zásmukách a zemřel v roce 1942 v Praze. Studoval u malířů Ludvíka Vacátka a Jaroslava Šetelíka. Jeho hlavní náplní byla krajinomalba. Jeho tvorba vychází z tradice krajinomalby žáků Mařákovy školy. Obraz Krajina se stromy je olejomalbou na kartonu a je podepsaný vpravo dole Zd. Nemastil. Rozměr obrazu bez rámu je 25 x 30 cm, s širokým rámem v barvě patinovaného bronzu měří obraz 35 x 40 cm.
image of item
Olejomalby na plátně znázorňuje portrét dvou psů, zřejmě členů rodiny. Zřejmě jsou to tato plemena, černý belgický ovčák a velký drsnosrstý foxteriér. Obraz je podepsaný vpravo dole Janovský a je v původním černém rámu se zlacenými okraji. Rozměr obrazu je 45 x 38 cm, rozměr včetně rámu je 55 x 48 cm.
image of item
Loďky v Mukranu, Leopold Musil, *1920 +1997 Obraz Loďky v Mukranu je olejomalba na sololitu. Vzadu na obraze je štítek přímo od akademického malíře Leopolda Musila s názvem obrazu. Obraz je vpravo dole podepsán Musil. Leopold Musil je akademický malíř, který se narodil v roce 1920 ve vesnici Luka u Jihlavy a celý život žil v Praze, kde také v roce 1997 zemřel. Obraz má rozměry včetně rámu 31 x 62 cm, bez rámu 25 x 56 cm.
image of item
Obraz je originální grafika Plzeň, Klatovská třída s Velkou Synagogou. Proti Velké synagoze je vidět průčelí Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Obraz je číslovaný tužkou vlevo dole 227/360 a rozměr včetně zlatého rámu je 43 x 53 cm. rozměr samotné grafiky je 30 x 40 cm. Podpis je vpravo dole tužkou Svatopluk Janke a datovaný rokem 1956.Velká synagoga se nachází v centru města Plzeň v ulici Sady Pětatřicátníků. Jde o největší synagogu v Česku, která je zároveň druhou největší synagogou v Evropě (po budapešťské) a třetí největší na světě po jeruzalémské a budapešťské. V roce 1992 byla prohlášena kulturní památkou České republiky.Velká synagoga je postavena v novorománském slohu s maurskými prvky podle plánů vídeňského architekta Maxe Fleischera, přepracovaných plzeňským stavitelem Emanuelem Klotzem, a její stavba probíhala v letech 1888 až 1892.[3] Podle pamětního listu, nalezeného v báni severní věže, se náklady na stavbu vyšplhaly k 141 092,06 zlatých. Jedná se o monumentální stavbu se dvěma 45 metrovými věžemi a trojlodní dispozicí. Interiér synagogy je zdoben výmalbou s rostlinnými motivy a součástí jsou též varhany z roku 1890. Ve dvoře synagogy se nachází patrový rabínský dům.
image of item
Obraz Podzim na Šumavě, Čertovo jezero je olejomalba na sololitu. Obraz je podepsaný vpravo dole velkým písmenem S. Vzadu je štítek přímo od malíře Otakara Strýhala, kde je rok 1986. Je zde také uvedený přesný název obrazu a místopis. Obraz měří bez rámu 50 x 122 cm, s rámem 65 x 137 cm.Pověstmi opředené Čertovo jezero ledovcového původu leží na jihovýchodním svahu Jezerní hory, poblíž Železné Rudy. Jako jediné ze šumavských jezer náleží k povodí Dunaje.
image of item
Obraz Železná Ruda je zarámovaná a paspartovaná grafika, která zobrazuje pohled na centrum Železné Rudy a na kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy. Na přání a náklady hraběte Wolfa Jindřicha Nothafa z Wernbergu byl vybudován kostel na místě původní kaple v letech 1729 – 1732 a to v barokním stylu. Mezi jeho zvláštnosti patří půdorys šesticípé hvězdy a dvě kopule s hvězdou - kostel je zasvěcen Panně Marii Pomocné z hvězdy. Obraz je signovaný Svatopluk Janke a datovaný rokem 1965. Obraz bez rámu a pasparty měří 30 x 40 cm, s rámem 40 x 50 cm. Akademický malíř Svatopluk Janke byl malíř narozený v roce 1909 v Českých Budějovicích, později žil a tvořil v Plzni.
image of item
Trpící Kristus je olejomalba na plátně. Výraz Kristova obličeje vyjadřuje trýzeň, oči se dívají vzhůru, obočí stažené bolestí, ústa pootevřená, z očí tečou slzy. Na odhaleném rameni i na obličeji jsou četné krvavé rány. Pravé rameno zakrývá modrý plášť.Malba je lidová, expresivní. Rozměr obrazu bez rámu je 24 x 21 cm, rozměr s dřevěným novějším rámem je 27 x 24 cm. Osvědčení k prodeji od Národního památkového ústavu je vydáno. Podle posudku Národního památkového ústavu jde o anonymní malbu z 18. století v pozdně barokním stylu.Obraz není poškozen.
image of item
Vlasta Burian známý jako Král komiků, byl český divadelní herec, režisér, zpěvák, divadelní ředitel, sportovec, podnikatel, filmový herec němé i zvukové éry filmu, mecenáš, spisovatel, mim a imitátor, který se díky své nespoutané živelnosti, improvizaci a potřebě být všude první vypracoval mezi skutečné hvězdy českého filmu, divadla i rozhlasu.Byl jedním z nejpopulárnějších herců za první republiky. Obraz je kombinovaná technika na kartonu. Je zasklený a zarámovaný do původního černého rámu. Vzadu je značka rámaře, Arnošt Dobrý, obchod s obrazy, rámy a sklem, Plzeň, Gorkého 4. Vpravo dole je signatura malíře S. Máchal.Akademický malíř Svatopluk Máchal se narodil v roce 1895 v Třebíči a zemřel v roce 1947 v Praze. Na Akademii výtvarných umění v Praze studoval u malíře Jakuba Obrovského. Studijní cesty podnikl do Paříže a Berlína. Je uveden ve Slovníku československých výtvarných umělců od Dr. Tomana. Obraz měří bez rámu 60 x 49 cm, s rámem 66 x 55 cm.
image of item
Dívka s perlovým náhrdelníkem je olejomalba na plátně z konce 19. století. Obraz není signovaný, je to anonymní práce. Černý rám není původní, obraz do něj byl zasazen později. Rozměr obrazu bez rámu je 50 x 38 cm. Obraz včetně černého rámu měří 66 x 55 cm.
image of item
Nejstarší psané zmínky o Domažlicích se vyskytují v opisu listiny knížete Boleslava II., z roku 993 v němž český kníže postupuje nově založenému Břevnovskému klášteru u Prahy část výnosů ze cla v „Domasilicích". Jádro staré tržní osady Domažlic je kladeno do míst východního, dolejšího předměstí ke kostelu U Svatých, který je nejstarším dochovaným kostelem v Domažlicích. Rozloha raně středověkých Domažlic byla pravděpodobně mnohem větší, než se donedávna předpokládalo. Svědčí o tom nálezy slovanské keramiky objevené i v prostoru pozdějšího opevněného města a na dalších místech v okolí Domažlic. Na akvarelu je zachycena přední část kostela U Svatých se vchodem a původní zdí. Obraz je podepsaný vlevo dole F. Navrátil, Obraz bez rámu, jen akvarel měří 27 x20 cm, s rámem měří 48 x 37 cm.Vzadu na obraze je věnování dárců obrazu spolu s datumem 1977 .
image of item
Nejstarší psané zmínky o Domažlicích se vyskytují v opisu listiny knížete Boleslava II., z roku 993 v němž český kníže postupuje nově založenému Břevnovskému klášteru u Prahy část výnosů ze cla v „Domasilicích". Jádro staré tržní osady Domažlic je kladeno do míst východního, dolejšího předměstí ke kostelu U Svatých, který je nejstarším dochovaným kostelem v Domažlicích. Rozloha raně středověkých Domažlic však byla pravděpodobně mnohem větší, než se donedávna předpokládalo. Svědčí o tom nálezy slovanské keramiky objevené i v prostoru pozdějšího opevněného města a na dalších místech v okolí Domažlic. Na oleji na kartonu je zachycena zadní část kostela U Svatých spolu s malou kapličkou, která zde byla vystavena dodatečně v 19. století. Obraz je podepsaný vpravo dole Halík, což je současný malíř František Halík z Bořic u Domažlic, 2 km vzdálené vesnice.Obraz měří bez rámu 46 x 27 cm, s rámem 54 x 35 cm.
image of item
Malíř, grafik a krajinář Josef Bino se narodil Kouřimi u Kolína v roce 1881 a zemřel v roce 1947 tamtéž. Studoval na Ukrajinské akademii, v Praze u profesora Maka a později též soukromě u Aloise Kalvody. Studijní cesty podnikl po Jugoslávii a Itálii. Vytvořil 200 grafických listů z Prahy. Tento je jedním z nich. Grafika je zasklená a zarámovaná do původního černého rámečku a podepsaná vpravo dole tužkou J. Bino. Obrázek včetně rámu měří 37 x 26 cm, pouze tisková plocha měří 13 x 16 cm.
image of item
Obrázek malého chlapce ve vlčnovském kroji je kombinovaná technika, tužka a akvarel.Obrázek je zajímavý i provedením postavy chlapce a jeho stínu. Obrázek je vlevo dole podepsaný Jar. Pittl, datovaný rokem 1953. Rozměr obrázku, včetně dřevěného mírně omšelého rámu, je 42 x 31 cm.Obrázek bez rámu je 36 x 25 cm.
image of item
Obraz Klatovy, Sady Pod Brankou, je akvarel na kartonu. Obraz je podepsaný vpravo dole J. Netal, což byl regionální klatovský malíř. Obraz je také datovaný a to rokem 1942. Zajímavý je historický ráz obrazu, který zachycuje pohled na bývalá dragounská kasárna. Největší ze tří původních klatovských kasáren - Dragounská kasárna na tomto místě vznikla na konci 19. století na místě vojenské jízdárny a tradice zde zůstala zachována i v 1. republice. V roce 1918 zde vznikl československý dragounský pluk 14, který byl později sloučen s dragounským plukem z Dobřan v jezdecký, od roku 1936 dragounský pluk . Na cvičení v nich byl básník Fráňa Šrámek v období první světové války a zmiňuje se o tom ve své básni. Důstojníkem jezdectva tu byl i král komiků Vlasta Burian. Vzadu vpravo je zobrazena Černá věž, typická dominanta Klatov. Je vidět také jedna z věží bývalého jezuitského kostela . Rozměr obrazu bez rámu je 17 x 12,5 cm, s rámem 36 x 31 cm
image of item
Obraz Klatovy, Hostašovy sady, je olejomalba na překližce. Obraz je podepsaný vpravo dole J. Netal, což byl regionální klatovský malíř. Zajímavý je historický ráz obrazu, který zachycuje součást původních vnitřních dochovaných hradeb. První hradby získaly Klatovy již v době svého založení, tedy kolem roku 1260. Z této fáze se však žádná část opevnění nedochovala, nejstarší dochované úseky pochází z počátku 14. století. Vnitřní hradba byla v té době cca 12 m vysoká, před ní byl příkop široký až 25 metrů. V 15. století bylo opevnění doplněno o vnější hradbu s baštami a dalším - vnějším - příkopem. Do města se vcházelo třemi branami, žádná z nich se však nedochovala. Fragmenty opevnění lze dnes vidět téměř po celém obvodu historického jádra města. V některých místech je dochována, jak vnitřní, tak vnější hradba. Půlkruhové bašty lze vidět v parku při Jiráskově ulici, v Hostašových sadech se dochovala okrouhlá hradební věž. Rozměr obrazu bez rámu je 27 x 23 cm, s rámem 36 x 31 cm.
image of item
Kolibříci, současná čínská malba, Cheney Tao Obraz Kolibříci je akvarel na jemném papíře, zarámovaný a zasklený. Obraz měří včetně rámu 68 x 48 cm, bez rámu a pasparty 52 x 42 cm.Obraz je podepsán vlevo dole čínským písmem a pečetí malíře. Vzadu je latinkou napsané jeho jméno Cheney Tao.
image of item
Obraz Dívka v kroji z Moravského Slovácka je olejomalba na plátně. Dívka je bosá a je oblečená do kroje z Moravského Slovácka, což je oblast v okolí Hodonína a Strážnice. Tyto kroje zejména proslavil jeden z našich velmi významných českých malířů folkloru, Joža Úprka. Tento obraz je podepsaný vpravo dole Tylda Pitrová. Obraz měří bez rámu 30 x 20 cm, včetně rámu 39 x 29 cm.
image of item
Olej na kartonu zobrazuje zimní pohled na Šumavské vrcholky hor. Obraz je podepsaný vlevo dole Jar. Tykal. Jaroslav Tykal je malíř, narozený v roce 1919 v Domažlicích, který celý život žil a malovat v Domažlicích a okolí. Vystavoval svá díla nejen v Čechách, ale i po Evropě a také v Americe. Obraz je zasazený v zdobném širokém zlaceném rámu. Včetně rámu měří 26 x 39 cm, obraz bez rámu měří 12 x 25 cm.
image of item
Bodlák v pavučině se srpkem měsíce, Ludmila Jiřincová Grafika Bodlák v pavučině se srpkem měsíce je podepsaná tužkou L. Jiřincová, je paspartovaná, zasklená a zarámovaná. Její rozměr včetně rámu 32 x 23 cm, rozměr tiskové plochy je 15 x 10 cm. Byla zakoupená na výstavě k nedožitým 100. narozeninám akademické malířky Ludmily Jiřincové v roce 2012. Ludmila Jiřincová byla žákyní Rudolfa Vejrycha na Akademii v Praze. Časté studijní cesty do Paříže měly velký vliv na její tvorbu.V poslední době je ve středu sběratelského zájmu a její cena stoupá.Je to překrásný a hodnotný dárek.Bodlák je vyšší dvouletá bylina, dosti rozšířená na rumištích, podél cest a na pastvinách, zvláště v teplejších oblastech. Na obrazech a grafikách se objevuje však jen vzácně. Na originální barevné grafice na ručním papíře tvoří bodlák celek ještě s pavučinou a srpkem měsíce. Zřejmě se jedná o alegorii, kterou chtěla známá malířka a grafička Ludmila Jiřincová cosi vyjádřit.
image of item
Obraz Babky s nůšemi a s klestím je olejomalba na kartonu. Obraz je podepsaný vpravo dole K. Tůma a je datovaný rokem 1930. Obraz je zajímavý z historického hlediska. Je to výpověď o životě tehdejšího venkovského lidu za I. republiky. Ženy, které byly většinou v domácnosti,se staraly o kuchyň a teplo domova. Zde je názorně vidět, jak těžké bylo v zimě udržet teplo v kamnech. Ženy jsou oblečené do teplých kabátků a do rukavic, ale jen ve dřevácích na nohou, nesou na zádech nasbírané klestí z lesa, které pak nesou v nůších na zádech domů.Vzadu za ženami se na obzoru rýsuje zasněžená zřícenina hradu Radyně, který je nedaleko Plzně. Obraz bez rámu měří 38 x 50 cm. Obraz včetně původního černého rámu měří 48 x 60 cm.
image of item
Olejomalba na plátně Krajina s hladinou řeky je zarámovaná do překrásného zlatého rámu. Obraz bez rámu měří 60 x 80 cm. Obraz včetně rámu měří 80 x 100 cm. Na obraze se vine řeka. Na její hladině se odráží koruny stromů rostoucí na břehu. Je to náladový obraz. Na obraze převládá svěží zelený odstín přírody. Obraz je signovaný vpravo dole.
image of item
Obraz Městečko s figurálním motivem je vpravo dole signovaný J. Čapek a datovaný rokem 1913. Na obraze je vidět dobová architektura a je zde množství osob. Obraz má plastický rám bronzové barvy. Rozměr olejomalby na kartonu je bez rámu 43 x 50 cm, 55 x 62 cm s rámem.
image of item
Obraz Chodská žena je olejomalba na plátně. Obraz je signován dole uprostřed Jos. Strnad. Akademický malíř Josef Strnad se narodil v roce 1889. Studoval na Akademii výtvarných umění v Záhřebě a později v Praze. Zejména se zajímal o folklor. Chodská žena je oblečená do slavnostního chodského kroje, který nosily vdané ženy. Na levé straně obrazu je zobrazena věž a část Chodského hradu v Domažlicích. Obraz měří bez rámu 46 x 39 cm, s rámem 60 x 52 cm.
image of item
Obraz Zátiší s květinami a s ovocem je olejomalba na plátně. Rozměr obrazu bez rámu je 36 x 50 cm, rozměr obrazu s rámem je 51 x 65 cm. Obraz má krásný starožitný rám. Zátiší s ovocem je signováno vpravo dole Milanovič, což je uznávaný srbský akademický malíř M. Milanovič, studující na Akademii výtvarných umění v Bělehradě. Obraz se hodí zejména do jídelny nebo do obývacího pokoje nad jídelní stůl. Má překrásné barvy.
image of item
Obrázek Vesnice s břízami je olej na kartonu. Je podepsaný vpravo dole J. Sommer a je nově rámovaný. Rozměr obrázku bez rámu je 15,5 cm x 15,5 cm. Rozměr obrázku s rámem je 22 x 22 cm.Jan Sommer byl žákem pražské Akademie výtvarných umění.
image of item
Obrázek Náves s rybníkem je olej na kartonu. Je podepsaný vpravo dole J. Sommer a je nově rámovaný. Rozměr obrázku bez rámu je 15,5 cm x 15,5 cm. Rozměr obrázku s rámem je 22 x 22 cm.Jan Sommer byl žákem pražské Akademie výtvarných umění.
image of item
Obrázek Cesta k vesnici je olej na kartonu. Je podepsaný vpravo dole J. Sommer a je nově rámovaný.Rozměr obrázku bez rámu je 15,5 cm x 15,5 cm. Rozměr obrázku s rámem je 22 x 22 cm.Jan Sommer byl žákem pražské Akademie výtvarných umění.
image of item
Dudák a selka, oba v moravském kroji ze střední Moravy, z Hané, je olejomalba na kartonu. Obraz je podepsaný vlevo dole K. Petrbauer. Rozměr obrazu bez rámu je 43 x 50 cm, rozměr s rámem je 63 x 60 cm.
image of item
Olejomalba na kartonu s národopisným motivem Chlapec s ovečkou je podepsaná vlevo dole Jos. Strnad.Akademický malíř Josef Strnad, narozený v roce 1889 v Praze studoval nejdříve v Záhřebě, později také na Akademii výtvarných umění v Praze.Obor jeho malby tvoří hlavně národopisný žánr, jako je tento.Obraz měří bez rámu 38 x 30 cm, s rámem 48 x 40 cm. Rám je původní, vzadu na obraze je razítko malíře Josef Strnad akademický malíř Praha XII, Bělehradská 50.
image of item
Velký obraz Zátiší s bažantem měří bez rámu 65 x 95 cm, včetně původního zlaceného rámu 85 x 115 cm. Je to olej na plátně a je podepsaný vpravo dole F. Fert 1932. Obraz zobrazuje stůl hojnosti s ovocem, vínem, bažantem a zajícem. Hodí se do jídelny a svým mysliveckým motivem i jako dárek pro myslivce ke kulatému jubileu.
image of item
Velký plastický keramický talíř zobrazuje myslivecké neřesti. Myslivec drží v ruce karty a před ním leží pod portmonkou peníze, proto hráčská neřest. Dále je před ním lovecký nůž, což je lovecká vášeň. Kalich představuje lásku k vínu. A zcela vlevo dole je dóza na šňupací tabák, což představuje neřest šňupání. Hlava a obě ruce vystupují plasticky z plochy talíře. Vše je nepoškozené. Talíř je velmi dekorativní. Vzadu má otvory k provléknutí šňůry a k zavěšení. Průměr je 42 cm. Hodí se jako dárek myslivci ke kulatému výročí.
image of item
Obraz olej na plátně Předjaří na Šumavě je signováno vpravo dole A. Balcar. Název obrazu Předjaří na Šumavě je napsáno vzadu tužkou. Akademický malíř Antonín Balcar, narozený v roce 1900 byl žákem Akademie výtvarných umění v Praze u profesorů Loukoty a Nejedlého. Pod vlivem Nejedlého tvoří překrásné krajinomalby. Obraz je velký včetně původního rámu 77 x 107 cm, bez rámu 66 x 96 cm. Je z období I. republiky.
image of item
Obraz zobrazuje idylickou přírodu v oblasti Modravy a Srní na západě Čech protkanou malými hotýlky a chatami z období První republiky. Olejomalba na kartonu je zasazená do zlaceného vyřezávaného dřevěného rámu o celkovém rozměru 63 x 77 cm . Rozměr obrazu bez rámu je 45 x 59 cm. Malíř Václav Hora narozený v roce 1902 byl žákem F. Engelmüllera a je o něm zmínka v Novém slovníku Československých výtvarných umělců od Dr. Tomana. Obraz je podepsaný vpravo dole jménem malíře a datovaný rokem 1946.
image of item
Originální grafika, autorský list, je podepsaná vpravo dole Aleš Vaic, malíř a grafik, narozený v roce 1920 v Praze.Portrét vůdce chodské vzpoury Jana Sladkého Koziny s čakanem a chodským psem je zasklený, zapaspartovaný, dole se štítkem JAN SLADKÝ KOZINA, zastánce práv lidu chodského. Jan Sladký Kozina byl narozen 10.9. roku 1652, popraven 28.11.1695. Rozměr obrazu včetně rámu je 50 x 33 cm.
image of item
Madona, olej, plátno, signováno V. E. Haspekl Olejomalba na plátně s motivem Madony s děťátkem je malovaná v art deco stylu. Vlevo dole je signatura V. E. Haspekl, což je malíř, který je uvedený v Encyklopedii českých výtvarných umělců od Dr. Tomana. Václav Eduard Haspekl se narodil v roce 1864 a zemřel v roce 1921. Tento obraz zřejmě pochází z jeho posledního období, neboť nese prvky art deca z počátku 30. let.Rozměr obrazu včetně rámu je 80 x 105 cm.
image of item
Obraz Husité, Bitva u Malešova v roce 1424 zobrazuje jednu z nejkrvavějších bitev husitů v Malešově u Kutné Hory, kde husité zvítězili pod vedením Jana Žižky z Trocnova. Obraz je podepsaný vpravo dole Jan Šebek. Akademický malíř Jan Šebek byl žákem Pražské Akademie u profesorů Švabinského a Aloise Muchy. Technika provedení obrazu je kvaš na papíře. Obraz je zarámovaný a zasklený. Dole pod obrazem je štítek Malešov 1424. Rozměr obrazu včetně rámu je 115 x 90 cm. Obraz zobrazuje přímo bitevní vřavu a je zde dobře vidět i vozová hradba, která byla pro husity typická.
image of item
Slunečnice je akvarel na papíře, podepsaný vpravo dole J. Rygolavá, datovaný rokem 2004. Obrázek je zarámovaný do jednoduchého hnědého rámu. Rozměr bez rámu je 42 x 32 cm. Rozměr včetně rámu 46 x 36 cm.Obraz působí vesele, optimisticky.
image of item
Obraz Moře, vlnobití u Gradače je olejomalba na plátně. Vzadu je text tužkou Vlnobití u Gradače. Gradač je významné letovisko v dnešním Chorvatsku, tehdy v bývalé Jugoslávii. Podpis L. Martínek je v pravém rohu dole a obraz je datován rokem 1954. Ladislav Martínek *1926-1987, byl absolventem Akademie v Praze, malíř, sochař a pedagog. Rozměr obrazu včetně rámu je 48 x 68 cm.
image of item
Pasovská Madona,zázračný obraz Panny Marie Pomocné Pasovské Obraz Panny Marie Pomocné Pasovské namaloval v roce 1537 Lucas Cranach st. (1472-1553). Ikonograficky jde o variantu něžně milující. Původně byla Cranachova Madona umístěna v kostele Svatého Kříže v Drážďanech. Ten však byl v době reformace zrušen a obraz se dostal do sbírek kurfiřta Jana Jiřího I. Saského. V r. 1620 jej získal darem tehdejší biskup v Pasově, vzal Madonu do Pasova, kde se stala předmětem uctívání jako Panna Maria Pasovská,- Mariahilf. V době třicetileté války obraz převezli z bezpečnostních důvodů do Insbrucku do chrámu sv. Jakuba, kde se nachází dodnes.Tento obraz je volnou kopií Pasovské Madony. Je to olej na plátně z 19. století. Bez rámu měří 54 x 45 cm. S novým jednoduchým zlatým rámem měří obraz Pasovské madony 50 x 60 cm. K obrazu je vystaveno Osvědčení o vývozu předmětů kulturní hodnoty od Národního památkového ústavu, obraz lze vyvézt do zahraničí.
image of item
Soubor čtyř obrázků s podmalbou na sklej je alegorií čtyř ročních období, jaro, léto, podzim a zima. Obrázky mají německý text. Všechny jsou zarámované do úzkého tmavě hnědého dřevěného rámu a měří 28 x 21 cm. Jaro je dívka s květinami, Léto žena se zralým obilím a srpem, Podzim je chlapec se zralými hrozny a Zima je starý prošedivělý muž s ohněm.
image of item
Malíř Jindřich Snížek se narodil v roce 1891 v Poděbradech. Soukromě studoval u profesora Kysely a u malíře Ludvíka Vacátka. Žil v Praze. Měl vztah k Domažlicku, často tam jezdil na letní byt. Odtud zřejmě pochází obraz Snopy. Je to olejomalba na kartonu, rozměr bez rámu je 16 x 22 cm, rozměr s rámem 25 x 32 cm. Obrázek je podepsaný vpravo dole a datovaný rokem 1957.
image of item
Originální malba, olej na kartonu Tulipány ve váze je podepsaná vpravo dole Čech. Vzadu je tužkou jméno J. Čech a datum narození 1881. Zřejmě jde o malíře Josefa Čecha, který je také uveden v Encyklopedii výtvarných umělců od Dr. Tomana. Rozměr obrázku včetně rámu je 19 x 19 cm.
image of item
Olejomalba na kartonu zobrazuje kytici jasně žlutých podbělů v hnědé váze s tmavě modrým pozadím. Obraz je podepsaný vpravo dole Jelínek. Vzadu na obraze je štítek s celým jménem malíře František Jelínek a je zde uvedený i název obrazu Podběly. Obraz bez rámu měří 35 x 25 cm. Obraz včetně rámu měří 46 x 36 cm.
image of item
Praha, Chrám svatého Víta, V. Kubašta Obraz Chrám svatého Víta na Pražském hradě je originální grafika od malíře a grafika Vojtěcha Kubašty. Podepsán je vpravo dole tužkou V. Kubašta, vlevo je text Originál akvatinta. Obraz měří včetně původního zlatého rámu 45 x 32 cm.
image of item
Praha, Staroměstský orloj a Týnský chrám Staroměstský orloj je patrně nejlépe zachovaný středověký orloj vůbec. Je jedním z nejznámějších turistických objektů Prahy a je součástí historického centra, které je zapsáno na seznamu kulturních památek UNESCO v ČR. Je to třetí nejstarší orloj na světě a současně nejstarší stále fungující. Kostel Matky Boží před Týnem neboli lidově Týnský chrám se nachází na Starém Městě pražském v blízkosti Staroměstského náměstí. Jeho stavba probíhala od poloviny 14. století do prvních desetiletí 16. století. Patří mezi umělecky nejvýznamnější pražské kostely a to jak po stránce architektonické, tak svým dochovaným vnitřním mobiliářem. Jeho západní průčelí obrácené k náměstí tvoří jednu z nejznámějších dominant Prahy. Zde na grafice z roku 1990 je v popředí Staroměstský orloj a v pozadí Týnský chrám.Grafika je označená čísly 12/200, podepsaná vpravo dole a datovaná rokem 90. Je zarámovaná do úzkého zlatého rámečku a měří včetně rámečku 36 x 18 cm.
image of item
Obraz Chaloupka s rozkvetlými stromy je olejomalba na plátně. Je to náladový obraz s jarní přírodou. Obraz je podepsán vpravo dole Schauer. Malíř Karel Schauer se narodil v roce 1905. Byl soukromým žákem krajinářů jana Honsy, Rudolfa Vejrycha a Aloise Kalvody. Studijní cestu podnikl v roce 1939 do Paříže. Vliv francouzské školy je patrný i u tohoto obrazu. Rozměr obrazu včetně stříbrného rámu je 68 x 83 cm.
image of item
Západ slunce u moře, Dalmácie, Jan Bohumil Pospíšil Obraz Západ slunce je olejomalba na plátně o rozměru 64 x 94 cm včetně rámu. Obraz je podepsaný vpravo dole Míla Pospíšil a tento druh podpisu je uvedený i ve slovníku československých výtvarných umělců od Dr. Tomana. Zde je i stručný životopis malíře. Jan Bohumil Pospíšil se narodil v roce 1898 v Litoměřicích, byl žákem Akademie výtvarných umění v Praze u Otakara Nejedlého. Přímořské motivy studoval v Dalmácii, v dnešním Chorvatsku, zejména v okolí Dubrovníku.Obraz je zasazený do jednoduchého dřevěného rámu, který je zlacený.
image of item
Olej na plátně Usychající trávy pod skalním převisem maloval malíř Václav Sika v době, kdy tvořil sérii přírodních scenérií. Malíř Václav Sika se narodil v roce 1955 v Domažlicích, od roku 1993 je členem Unie výtvarných umělců a věnuje se malbě, kresbě, počítačové grafice a tvorbě objektů. Měl množství výstav na území celé republiky, v Plzni, Praze, V Hodoníně, ve Vodňanech, v Bratislavě a je úspěšný i na mezinárodní úrovni. měl výstavy v Německu, v Chorvatsku, i v USA. Rozměr obrazu včetně bílého jednoduchého rámu je 86 x 77 cm.Obraz je podepsaný dole uprostřed V.Sika a datovaný 1987.
image of item
Obraz Koně je zarámovaná, zasklená a paspartovaná kresba tužkou, podepsaná vlevo Svobodová. Pavla Svobodová Beránková byla narozená v roce 1908 a byla žákyní malíře Mařatky. Studovala na Akademii výtvarných umění v Praze a je uvedena ve slovníku výtvarných umělců od Dr. Tomana. Obraz zobrazuje různé rasy koní. Obraz je vhodný pro chovatele nebo milovníky koní. Rozměr včetně rámu je 65 x 77 cm.
image of item
Stará mědirytina na ručním papíře je z 19. století. Jde o vánoční motiv, Narození Ježíška, podepsaný rytcem V. Kandlerem vlevo dole. Obrázek je nově zarámovaný, zapaspartovaný. Rozměr včetně rámu je 44 x 32 cm, dole pod obrázkem je text Et venerunt festinates, et invenerunt Mariam, et Joseph, et infantem positum in praesepio. Lucas II, 16. Překlad z latiny zní: A přispěchali a nalezli Marii, Josefa a dítě ležící v jesličkách. Je to výňatek z Evangelia podle svatého Lukáše, což je třetí kniha Nového zákona, součásti Bible. Pouze v Lukášově evangeliu je zpráva o Zvěstování Panně Marii, o pastýřích v Betlémě a o Ježíšově narození a o Ježíšově dětství. Obrázek je krásný jako dárek, i na dekoraci pro dokreslení nálady.
image of item
Obraz Holčička s panenkou je olejomalba na plátně signovaná vlevo dole F. Blechinger a datovaná rokem 1933. Na zadní straně je věnování autora. Rozměr obrazu včetně rámu je 33 x 23 cm.
image of item
Obraz Kaplička na Baldově u Domažlic je kombinovaná technika. Obrázek je podepsaný vpravo dole jménem Rosůlek. Zobrazuje pohled na kapličku na vrchu Baldov u Domažlic, která byla postavena na památku vítězné bitvy husitů u Domažlic v roce 1431 a k oslavě záchrany města před zničením křižáckým vojskem. Dnes již stojí na tomto místě i velký památník ve tvaru kalicha. Obrázek měří včetně rámu 49 x 58 cm.
image of item
Obraz Akt ženy je olejomalba na kartonu. Vzadu na obrazu je štítek přímo od akademického malíře Leopolda Musila s názvem obrazu Akt ženy. Obraz je vpravo dole podepsán Musil. Leopold Musil byl akademický malíř, který se narodil v roce 1920 ve vesnici Luka u Jihlavy a celý život žil v Praze, kde také v roce 1997 zemřel. Obraz má rozměry včetně rámu 39 x 74 cm.
image of item
Obraz s pohledem na Vltavu a Palackého most je olej na kartonu, podepsaný vlevo dole Jírovec. Na zadní straně je text tužkou Václav Jírovec, rok 2007, Palackého most. Obraz je zarámovaný do úzkého kovového rámu z bílého kovu. Rozměr včetně rámu je 35 x 43 cm.
image of item
Jarní krajina s potokem,Vratislav Mareš, žák Aloise Kalvody Olej na kartonu Jarní krajina s potokem je zarámovaný v překrásném dobovém zlatém rámu se zdobenými rohy. Vpravo dole je podpis Mareš. Jde o malíře Vratislava Mareše, žáka Aloise Kalvody, narozeného v roce 1905 v Klášteře u Přeštic. Rozměr včetně rámu 80 x 60 cm. Obraz Jarní krajina s potokem působí optimisticky a náladově.
image of item
Břízy, originální lept, secese Originální lept Břízy je v secesním stylu a je v původním dřevěném rámu. Je vpravo dole signovaný tužkou. Rozměr včetně rámu je 32 x 25 cm.
image of item
Levandulová pole jsou nedílnou součástí Provence, kraje, který přitahuje již jen svým jménem. V oblastech Drôme Provençale, Lubéron, Var se rozprostírají rozsáhlá pole fialových polštářů, které se pohupují v teplém větříku. Levandule je krásná po celý rok, na jaře svítí jemnou zelenou, v létě je jako filmová hvězda, fotografovaná a obletovaná pro svou fialovou a modrou barvu. Jaroslav Václav Holeček, autor obrazu ( podepsaný vpravo dole Holeček) se narodil v roce 1907 v Čisté u Bělé pod Bezdězem. Byl to malíř, výtvarník a sklář a a mimo jiné podnikl studijní sestu i do Francie. Toto je zřejmě obraz z toho období, kdy znázornil olejem na kartonu levandulové pole z Provence.Rozměr obrazu včetně původního černého rámu je 63 x 77 cm.
image of item
Obraz, pohled na Šumavu a Ostrý, je olej na plátně, podlepený kartonem. Ostrý je vlevo nahoře. Jinak se pohoří Ostrý také nazývá Prsa Panny Marie a je to dominanta Šumavy. Zde je pohled na letní krajinu, což je při zobrazování Šumavy dost neobvyklé. Většinou se maluje Šumava zapadaná sněhem. Rozměr obrazu včetně 10 cm širokého rámu je 44 x 53 cm. Obraz je podepsán vpravo dole Svobodník L. , což je malíř Ladislav Svobodník, narozený v roce 1904 v Domažlicích.Malíř se zúčastnil soutěže „Melantrich“ v Praze v roce 1939, kde získal 1. cenu. Je autorem obrazů Sv. Vavřineček, Buky na Herštýně. Věnoval se především krajinářské tvorbě. Některé akvarely vydal jako pohlednice. Těsně před válkou vydal jeho „Chodský otčenáš“ u J. Poura v Plzni spisovatel Bohuslav Kümpel-Staňkovský. Jsou to reprodukce Svobodníkových pastelů.
image of item
Zima, soutok Vltavy s Otavou, L. Svobodník *1904+1970 Obraz Zima, soutok Vltavy s Otavou je olej na kartonu. Rozměr obrazu včetně 8 cm širokého rámu je 44 x 57 cm.Obraz je podepsán vpravo dole Svobodník L. , což je malíř Ladislav Svobodník, narozený v roce 1904 v Domažlicích.Malíř se zúčastnil soutěže „Melantrich“ v Praze v roce 1939, kde získal 1. cenu. Je autorem obrazů Sv. Vavřineček, Buky na Herštýně. Věnoval se především krajinářské tvorbě. Některé akvarely vydal jako pohlednice. Těsně před válkou vydal jeho „Chodský otčenáš“ u J. Poura v Plzni spisovatel Bohuslav Kümpel-Staňkovský. Jsou to reprodukce Svobodníkových pastelů.
image of item
Dudák v chodském kroji zachycuje postavu dudáka v životní velikosti. Obraz olej na plátně měří i s dřevěným vyřezávaným rámem 155 x 135 cm. Dudák je oblečený do žlutých kalhot zvaných "praštěnky", bílé vyšívané košile a do pánské vyšívané vesty. Přes rameno má přehozené dudy a hraje na ně. Obraz se řadí folklorním námětem i velikostí k významným galerijním kusům. Akademický malíř Václav Malý se narodil v roce 1874 v Praze a zemřel v roce 1935 také v Praze. Přesto často pobýval na Chodsku u svého přítele Jindřicha Šimona Baara, kněze a spisovatele z Klenčí u Domažlic, a vytvořil mnoho obrazů s folklorní tematikou. Často maloval Chodsko, chodský lid a chodské kroje. Zde byl inspirován chodským dudákem a vytvořil ho přímo v životní velikosti. Podepsaný je vpravo dole monogramem VM, jak se často podepisoval.
image of item
Obraz Chodské děvče v kroji je olejomalba na plátně a zobrazuje chodské děvče ve slavnostním chodském kroji s velkými bílými rukávci. Na obraze je velmi věrně zachycen chodský kroj včetně třásní z šátku rozprostřených na rukávcích nebo ručně vyšívaný kapesníček v ruce děvčete a také ručně vyšívaný černý šátek na hlavě děvčete. Obraz je z období I. republiky a je signovaný vpravo dole Císler. Je zasazený do původního secesního rámu, vše je v pěkném stavu, nepoškozeno. Rozměr obrazu včetně rámu je 60 x 50 cm.
image of item
Olejomalba na kartonu zobrazuje výjev s prosebníkem a andělem stojícími před Kristem na kříži. Obrázek je podepsaný vpravo dole Jakubetě J. Bez rámu měří malba 34,5 x 24,5 cm.Obrázek je 100 let starý.
image of item
Obraz Nahá dívka a váza s kosatci je olejomalba na plátně. Obraz je podepsaný vpravo dole Dolejš a datovaný rokem 64. Rozměr obrazu včetně rámu je 68 x 68 cm. Hodí se do moderního interiéru.
image of item
Je to zajímavý pohled z průčelí domu na Hradčany. Rytina na ručním papíře je anonymní, přesto zajímavá. Je to pravděpodobně konec 19. století. Rozměr včetně původního dřevěného rámu je 39 x 29 cm, rozměr samotné rytiny je 19 x 11 cm.
image of item
Vypalovaný obrázek s jezdeckým výjevem. V centru obrázku je voják, patřící do Dragounského československého pluku, který byl z původního Jezdeckého pluku přejmenován v roce 1933 na Dragounský jezdecký pluk.Obrázek je vpravo dole podepsaný Franz Köstner, rok 1933. Na obrázku jsou stopy po červotoči, který už není aktivní. Rozměr obrázku je 50 x 32 cm.
image of item
Obraz, olej na kartonu znázorňuje pohled na poutní místo s kostelem svatého Vavřince na Veselé Hoře u Domažlic, lidově řečené Vavřineček, Obraz je signovaný vlevo dole Jan Paroubek. Je to malíř krajin a grafik, žijící v Domažlicích a je o něm zmínka ve slovníku čs. výtvarných umělců os Dr. Tomana.Jan Paroubek žil v letech 1877-1962. Obraz byl čištěn u odborníka a byl nově přerámován. Rozměr včetně rámu je 37 x 46 cm.
image of item
Obraz Hájek u Domažlic je olejomalba na plátně, podepsaná vpravo dole F. Michl a datovaná rokem 1945. František Michl byl akademický malíř, narozený v roce 1901, zemřel v roce 1977. František Michl byl akademický malíř, žák pražské Akademie výtvarných umění, profesora Otakara Nejedlého. Podnikl mnoho studijních cest, do Paříže, Drážďan, do severní Afriky a dalších míst. Vystavoval v Čechách i na Slovensku, v Rakousku i v USA. Měl úspěch již za svého života. Rozměr obrazu včetně rámu je 50 x 64cm.
image of item
Obrázek, barevná litografie, rozjímání Krista v předvečer ukřižování na hoře Golgotě, zaskleno, zarámováno, rozměr včetně rámu 37 x 30 cm
image of item
Obraz,olejomalba na plátně, Růže, podepsáno voravo dole V.Malá, zlatý rám, rozměr 71 x 61cm
image of item
Obraz, olejomalba na kartonu, Růže ve skleněné váze, podepsáno vpravo dole, malíř Minelf, rozměr včetně rámu 59x48cm
image of item
Obrázek, miniatura je olej na slonovině. Jarní motiv květoucích irisů. Jaro je signováno dole,Sika. Malíř a ilustrátor Václav Sika se narodil v roce 1955 v Domažlicích. Obrázek, miniatura byla součástí mezinárodní výstavy v Americe na Floridě. Rozměr obrázku včetně rámu je 13,5 x 10,8cm. Obrázek je i zasklen. Chrání tak olejomalbu před vnějšími vlivy.
image of item
Obraz, Svatý Jiří s drakem, olej na plátně, rozměr včetně rámu 48 x 63 cm. Svatý Jiří, patron všech rytířů, byl podle původu zřejmě z Gruzie s níž je spjato jeho jméno Georgius. Byl popraven mučednickou smrtí na počátku IV. století, kolem roku 303. Je zobrazován v boji s drakem,jak zachraňuje nevinnou pannu.Je to alegorie. Drak je pohanství a panna je jeho vlastní duše.
image of item
Obraz je olej na plátně Dudák v chodském kroji, původní plastický rám, rozměr včetně rámu 71 x 87 cm,podepsáno vlevo dole Šafara, což je pseudonym, pod kterým malíř tvořil. Občanským jménem se malíř jmenoval Šafařík. Narodil se v roce 1888 v Blovicích u Plzně, byl žákem pražské Akademie u profesora Hynaise.
image of item
Olej na plátně, Podzim, podepsáno vpravo dole F. Michl (1901-1977), vzadu na rámu tužkou F M 1925, v tomto roce podnikl F. Michl studijní cestu do Paříže, obraz vznikl pod vlivem obdivu k A. Chittussimu a francouzským impresionistům, rozměr včetně rámu je 56 x 52cm