Starožitnosti

a antikvariát v Domažlicích
image of item
Zřícenina hradu Rýznberg u Kdyně na Domažlicku je kresba uhlem. Obraz je podepsaný vlevo dole K. Kuneš, narozený v roce *1920 v Domažlicích. Rozměr obrazu s rámem je 39 x 28 cm.
image of item
Velký obraz Domažlic je olejomalbou na plátně. Motivem jsou Domažlice a jeho dominanty, zejména věž kostela na náměstí. Vpravo dole je signatura malíře Františka Halíka. Rozměr obrazu 105 x 145cm. Obraz se hodí pro svou velikost zejména do kanceláře.
image of item
Hrací obraz se Svatou Trojicí a Bohem je funkční, má jemnou melodii. Součástí je i klíček k natahování. Obraz má původní zrestaurovaný rám. Celý obraz včetně podmalby pod sklem je v pěkném stav. Porcelánová soška ve středu obrazu je zřejmě výrobkem firmy Žacléř, která svaté sošky vyráběla a značila je vzadu číslem formy. Sošky byly vždy ručně malované. Svatá rodina je častá porcelánová figurka, ale tato s Madonou, Ježíškem, Svatým Josefem a Bohem Otcem je vzácná varianta. Rovněž na podmalbě obrazu, v horní části je zvěčněn Bůh Otec, Ježíš v dospělém věku a Duch svatý v podobě holubice.Rozměr obrazu je 75 x 55 cm, hloubka obrazu je 11 cm.
image of item
obraz, kombinovaná technika, zřícenina hradu Radyně. Hrad Radyni dal v letech 1356 až 1361 postavit Karel IV., původně se nazývala Karlskrone, Karlova koruna. Tento hrad střežil důležitou obchodní stezku, která vedla z Nirimberka do Prahy. Později se ujalo jméno Radyně, podle kopce, na kterém hrad stojí. Plzeňský malíř Bohumil Krs, byl žákem Augustina Němejce, později F.Kysely a V.H.Brunnera. Obraz měří včetně rámu 54 x 66cm. Podepsáno vpravo dole.
image of item
Jarní krajina s loukou a stromem je olej na plátně o rozměru bez rámu 54 x 68 cm. Rozměr s původním rámem je 70 x 85 cm. Malíř Petr Jaroš byl krajinář. Studoval u H. Ullíka v Praze a u J. Kautského ve Vídni. Pak studoval v Mnichově a v Drážďanech. Jeho obraz Jarní krajina s loukou a stromem působí velmi náladově a optimisticky.
image of item
Jarní krajina s Berounkou,J. Mareš,* 1888 v Seči u Chrudimi Olej na kartonu Jarní krajina s Berounkou je zarámovaný v překrásném dobovém zlatém rámu se zdobenými rohy. Vpravo dole je podpis Mareš. Jde o malíře Josefa Mareše, narozeného v roce 1888 v Seči u Chrudimi. Byl to malíř a krajinář, studoval na Akademii výtvarných umění v Mnichově. Maloval náměty z údolí řeky Chrudimky, jako je tento. Rozměr obrazu včetně rámu je 60 x 80 cm. Rozměr plátna bez rámu je 46 x 66 cm. Obraz Jarní krajina s Berounkou působí optimisticky a náladově.
image of item
Ludwig van Beethoven žijící v letech 1770 - 1827 byl německý hudební skladatel a klavírista, jehož dílo pokrývá přechod od hudebního klasicismu k romantismu. Je jedním z nejobdivovanějších skladatelů v historii a jeho skladby patří k nejhranějším z repertoáru klasické hudby.Portrét Beethovena je olej na kartonu o rozměrech bez rámu 30 x 22 cm, včetně rámu 53 x 45 cm. Na obrazu vlevo dole je datace rok 1917. Podpis na obrazu není. Pod portrétem je kovový štítek se jménem A. Schillerová.
image of item
Zarámovaný, paspartovaný a zasklený obraz je originální grafika města Domažlice od malíře a grafika V. Böhma z Domažlic. Na obraze jsou dominanty královského města Domažlic, věž kostela, věže Chodského hradu, brána, průčelí renesančních domů, městský znak a kalich na znamení, že Domažlice se postavily na stranu husitů. Podepsaný je obraz vpravo dole Böhm a datovaný rokem 1983. Rozměr včetně dřevěného rámu je 51 x 44cm.
image of item
Kolumbovo vejce,obraz na porcelánu, Klášterec,E.Schafer Kryštof Kolumbus byl po svém objevení Ameriky doma ve Španělsku oslavován a zván k významným lidem té doby. Na jedné oslavě se našel závistivec, zlehčující význam cesty. Není prý těžké doplout lodí do Ameriky. Kolumbus přitakal. Poté s úsměvem vzal vejce a vyzval „chytráka“, aby je postavil na špičku. Po jeho marném snažení, když se vejce vždy vrátilo do ležící polohy, vzal objevitel nového světadílu vejce, zlehka naťukl špičku a vejce postavil na stůl. Opět se ozvaly hlasy, že to přece nic není. Kolumbus se nebránil – opravdu je to prý hračka, ale jen na to přijít. Ozvaly se hlasy, že je to podvodník, ale Kolumbus řekl, že tak jako vejce naťukl on, mohl ho naťuknout i kdokoli jiný před ním.Touto pověstí se zřejmě inspiroval i malíř obrazu, i když zasadil skupinu lidí do poloviny 19. století do období biedermaieru. Obraz je signovaný vpravo dole E. Schafer a vlevo dole je vtlačená značka KT, což označuje porcelánku Klášterec nad Ohří. Rozměr obrazu bez rámu je 28x44 cm, s rámem 48x60.
image of item
Roku 1961 vystudoval akademický malíř Jiří Anderle Akademii výtv. umění (malbu u Antonína Pelce a grafiku u Vladimíra Silovského). Styl jeho kresby grafiky se vyhraňoval v době profesionálního působení v Černém divadle, se kterým sjezdil skoro celý svět jako technik i herec.Známý, zejména v zahraničí, začal být v polovině 60. let. V letech 1969–73 působil na VŠUP jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky.V desítkách grafických a obrazových cyklů Anderle naléhavě a působivě vyjadřuje existenciální úzkost člověka jak konkrétní (válka), tak i obecnou, nadčasovou (stárnutí, samota). V poslední době se od těchto výstražných až tragických témat posouvá a blíží se k abstrakci. Počet Anderleho samostatných výstav v celém světě se blíží stovce, tam také získal okolo čtyřiceti cen. Je zastoupen například v newyorském Metropolitním muzeu i v pařížském Pompidouově centru.Obrázek Poslední jaro mé babičky je grafika podepsané vlevo dole tužkou Jiří Anderle a vpravo dole i názvem Poslední jaro mé babičky, totéž v angličtině a znovu podpis Jiří Anderle. Malíř Jiří Anderle miloval Chodsko, protože z této oblasti pocházela rodina jeho otce a právě milovaná babička, kterou zde zobrazuje. Rozměr obrázku včetně rámu je 42 x 32 cm, bez rámu, pouze grafika měří 26 x 18 cm.
image of item
Roku 1961 vystudoval Jiří Anderle Akademii výtv. umění (malbu u Antonína Pelce a grafiku u Vladimíra Silovského). Styl jeho kresby grafiky se vyhraňoval v době profesionálního působení v Černém divadle, se kterým sjezdil skoro celý svět jako technik i herec.Známý, zejména v zahraničí, začal být v polovině 60. let. V letech 1969–73 působil na VŠUP jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky.V desítkách grafických a obrazových cyklů Anderle naléhavě a působivě vyjadřuje existenciální úzkost člověka jak konkrétní (válka), tak i obecnou, nadčasovou (stárnutí, samota). V poslední době se od těchto výstražných až tragických témat posouvá a blíží se k abstrakci. Počet Anderleho samostatných výstav v celém světě se blíží stovce, tam také získal okolo čtyřiceti cen. Je zastoupen například v newyorském Metropolitním muzeu i v pařížském Pompidouově centru.Originální grafika Babička a já je podepsaná vpravo dole Anderle.Jiří Anderle měl vřelý vztah k Chodsku, protože odtud pocházela rodina jeho otce, zejména miloval svou babičku, která je zvěčněná právě v této grafice. Rozměr včetně rámu je 37 x 31 cm. Rozměr samotné grafiky je 18 x 13,5 cm.
image of item
Obraz Šohajové, Moravské Slovácko je olejomalba na kartonu, podepsaná vlevo dole Jos. Kocourek. Malíř Josef Kocourek se narodil v roce 1911 v Brně. Vzdělával se soukromě u akademického malíře Josefa Zamazala a profesora Fridricha. Maloval moravský folklor, zde mladé muže v typických krojích z Moravského Slovácka, krajiny jižně od Brna. Obraz měří bez rámu 50 x 70 cm, s rámem 63 x 83 cm.
image of item
Zátiší se slunečnicemi a snídaňovým setem,Josef Gernet,r.54 Obraz Zátiší se slunečnicemi a snídaňovým setem je olej na kartonu podepsaný vlevo dole Josef Gernet rok 1954. Obraz měří bez rámu 60 x 58 cm a s rámem 76 x 74 cm. Obraz působí velmi optimisticky a hodí se zejména do jídelny.
image of item
Obraz Křtiny zobrazuje ženu v slavnostním chodském kroji nesoucí dítě v peřince přikryté svátečním brokátovým šátkem. Obraz je olejomalba na plátně, podlepeném kartonem. Obraz je podepsaný Vacek O. a datovaný rokem 1946. V knize Lidové kroje z České republiky od Jiřiny Langhammerové je fotografie skupiny žen nesoucí rovněž takto děti ke křtu.Obraz historicky zachycuje vdanou ženu ve slavnostním chodském kroji určeném pro provdanou ženu, jak nese dítě ke křtu v peřince a v slavnostním speciálním brokátovém dlouhém šátku.Křtiny patří k velkým událostem v rodině a v celé vesnici. K pokřtění dítěte v křesťanském kostele se vážou i další obyčeje, včetně hostiny a obdarovávání děťátka. Obraz měří včetně rámu 67 x 52 cm.Obraz bez rámu měří 54 x 40 cm.
image of item
Obraz Chodské vdané ženy je olejomalba na kartonu podepsaná vlevo dole J. Strnad. Obraz bez rámu a pasparty měří 34 x 29 cm, včetně pasparty a původního rámu měří 56 x 49 cm. Obraz je zasklený. Akademický malíř Josef Strnad, narozený v roce 1889 v Praze studoval nejdříve v Záhřebu, později také na Akademii výtvarných umění v Praze.Obor jeho malby tvoří hlavně národopisný žánr, jako je tento. Maloval lid chodský, jihočeský a jugoslávský v typických krojích.Zde je zachycena mladá žena v chodském kroji. Bílý, černou nití vyšívaný čepec, který má na hlavě, nosily pouze provdané ženy. Tento čepec zvaný "koláč" se nosil v 19. století a dodnes jej vlastní už jenom v muzeu a v chodských souborech. V období I. republiky nosily vdané ženy na hlavě bílý vyšívaný šátek, který se nazývá "chodská vyšívaný plena". Proto je obraz velmi zajímavý i historicky, neboť zachycuje vývoj chodského kroje. Chodský kroj se nosí v oblasti Chodska, která je v Domažlicích a přilehlých vesnicích.
image of item
Optimisticky laděný obraz Tulipány v modré váze je olejomalba na kartonu.Obraz měří bez rámu 35 x 50 cm a rozměr včetně rámu je 42 x 57 cm. Obraz je podepsaný vpravo dole Toman Rudolf a datovaný rokem 1940.
image of item
Portrét dívky je zasazený do překrásného dobového zlaceného rámu. Obraz je olej na plátně nalepeném na kartonu. Rozměr obrazu bez rámu je 34 x 26 cm, rozměr včetně rámu je 53 x 45 cm. Obraz není signován. Dle ústního podání majitelů obrazu je tento z dědictví a autorem obrazu by měl být český malíř Vojtěch Hynais, autor opony Národního divadla. V rodině českého krejčího a velkého vlastence, se ve Vídni 14. prosince roku 1854 narodil Vojtěch Hynais. Jeho otec byl tak velkým vlastencem, že uprostřed srdce rakouského císařství místo toho, aby svoje děti posílal do německých škol, učil je doma sám česky. Hynais pro velký talent byl přijat ke studiu malířství nejdříve na Akademii ve Vídni a později také na Akademii v Paříži. Význam malíře Vojtěcha Hynaise spočíval zejména v tom, že svými v dané době, svobodnějšími a ve Francii posílenými názory na funkci výtvarného umění, působil zejména na další vývoj českého malířství.
image of item
Obraz s podzimní tematikou má na zadní straně štítek, kde je rukou autora název obrazu přímo nazván PODZIM. Obraz je tempera na kartonu. Je podepsaný vlevo dole tiskacími písmeny LEVORA. Jde o známého malíře Vladimíra Levoru, který se narodil roku 1920 v Křížovicích u Klatov a působil a žil v pozdějším věku v Plzni.Rád maloval motivy z Klatovska, kam pravděpodobně patří i tento podzimní náladový obraz se strništi a s pasáčky a pečením bramrorů v ohníčku vpravo na obraze. Obraz měří včetně rámu 58 x 73 cm, bez rámu 43 x 58 cm.
image of item
Obraz Národní divadlo je originální lept ručně kolorovaný. Obraz je podepsaný vpravo dole tužkou Karel Votlučka, což je akademický malíř a grafik, narozený v roce 1896 v Plzni. Karel Votlučka byl žákem Akademie výtvarných umění v Praze. Vyučoval jej sám Max Švabinský, Jan Preisler a Vratislav Nechleba, též významní malíři., pod jejichž vlivem pak maloval.Obraz Národní divadlo měří včetně původního rámu a pasparty 49 x 52 cm, vlastní grafika pak měří 29 x 34 cm.
image of item
Slunečnice je akvarel na papíře, podepsaný vpravo dole J. Rygolová a datovaný rokem 2004. Obrázek je zarámovaný do jednoduchého hnědého rámu. Rozměr bez rámu je 42 x 32 cm. Rozměr včetně rámu 46 x 36 cm. Obraz působí vesele, optimisticky.Byl by to hezký dárek do nového bytu.
image of item
Obraz Růže ve skleněné váze je olejomalba na kartonu. Obraz je podepsaný vpravo dole jménem Minelf. Rozměr včetně rámu je 59 x 48 cm, bez rámu 50 x 39 cm.Hodí se do jídelního kouta, nad jídelní stůl nebo nad komodu.
image of item
Olej na kartonu ve zlatém rámu měří včetně rámu 71 x 53 cm, bez rámu 61 x 43 cm. Kytice pestrobarevných lučních květin ve skleněném džbánku je podepsaná vpravo dole Jankovec. Hodí se na chalupu nebo do jídelny, působí veselým optimistickým dojmem.
image of item
IN VINO VERITAS, grafika, autorský tisk, Jiří Slíva * 1947 Jiří Slíva , narozený 4. července 1947 v Plzni je český výtvarník a básník, věnující se kreslenému humoru, litografii a knižní ilustraci. Kromě toho píše i verše pro děti a je autorem mnoha českých poštovních známek. Tato originální grafika má název In vino veritas, což je latinské přísloví, které znamená, že Ve víně je pravda.Obraz je zarámovaný do vkusného zlatého rámu, má světle zelenou paspartu a antireflexní sklo. Vlastní autorský tisk měří 31 x 23 cm, je podepsán tužkou vpravo dole Jiří Slíva a vlevo je tužkou text autorský tisk. Celý obraz včetně rámu měří 51 x 41 cm.
image of item
Obraz Krajina s rozkvetlými stromy je olejomalba na plátně. Je to náladový obraz s jarní přírodou. Obraz je podepsán vpravo dole Schauer. Malíř Karel Schauer se narodil v roce 1905. Byl soukromým žákem krajinářů Jana Honsy, Rudolfa Vejrycha a Aloise Kalvody. Studijní cestu podnikl v roce 1939 do Paříže. Vliv francouzské školy je patrný i u tohoto obrazu. Rozměr obrazu včetně stříbrného rámu je 68 x 83 cm, rozměr bez rámu je 58 x 73 cm. Je to obraz obraz velké hodnoty,sběratelská a aukční záležitost.
image of item
Olejomalba na kartonu zobrazuje kytici jasně žlutých podbělů v hnědé váze s tmavě modrým pozadím. Obraz je podepsaný vpravo dole Jelínek. Vzadu na obraze je štítek s celým jménem malíře a to František Jelínek a je zde uvedený i název obrazu Podběly. Obraz bez rámu měří 35 x 25 cm. Obraz včetně rámu měří 46 x 36 cm.
image of item
Krajina s potokem má na zadní straně text tužkou Jarní tání. Obraz je olej na plátně podlepeném kartonem o rozměru bez rámu 36 x 46 cm a rozměru se stříbrným plastickým rámem 54 x 64 cm.Vpravo dole je podpis Vlast. Kuřil, což je akademický malíř, který se narodil v Kolíně v roce 1893. Vlastimil Kuřil byl žákem pražské akademie u profesora Bukovace a Vojtěcha Hynaise. Jeho díla jsou zastoupena v mnohých galeriích a prodávají se v uznávaných aukcích.
image of item
Čajové růže mají velkou škálu odstínů, od růže v barvě slunce, k medové po meruňkovou.Jsou symbolem tepla, touhy, obdivu a spokojenosti. I jen pár růží ve váze má blahodárné účinky na náladu a vkusně zkrášlí interiér. Čajové růže v modré váze v obraze prosvítí interiér po celý rok a nabijí jej pozitivní energií.Obraz je olejomalbou na plátně,podle tmavé barvy plátna a dobového zlatého rámu jde o práci z období I. republiky. Je podepsaný vpravo dole V.Malá. Rozměr obrazu bez rámu je 61 x 51, rozměr včetně rámu je 71 x 61 cm.
image of item
Hrací obraz se Svatou Trojicí a Bohem je funkční, má jemnou melodii. Součástí je i klíček k natahování. Obraz má původní zrestaurovaný rám. Celý obraz včetně podmalby pod sklem je v pěkném stav. Porcelánová soška ve středu obrazu je zřejmě výrobkem firmy Žacléř, která svaté sošky vyráběla a značila je vzadu číslem formy. Sošky byly vždy ručně malované. Svatá rodina je častá porcelánová figurka, ale tato s Madonou, Ježíškem, Svatým Josefem a Bohem Otcem je vzácná varianta. Rovněž na podmalbě obrazu, v horní části je zvěčněn Bůh Otec, Ježíš v dospělém věku a Duch svatý v podobě holubice.Rozměr obrazu je 75 x 55 cm, hloubka obrazu je 11 cm.
image of item
Velký obraz Kytice je signovaný vpravo dole V.Vodák, rok 57. Obraz je zarámován do překrásného řezaného dřevěného rámu se zbytky zlacení. Rozměr obrazu bez rámu je 66 x 56 cm, rozměr včetně rámu je 82 x 72 cm. Malíř Václav Vodák, narozený v roce 1914 v Plzni, byl soukromým žákem Vincenta Beneše, který jej seznámil s impresionismem. Obdiv k impresionistům jej provázel celý život a prvky impresionismu jsou patrné i v tomto obraze. Byl to významný malíř, který žil v Rokycanech. V roce 1974 tam také zemřel.
image of item
Obraz Soutok Vltavy s Otavou je olej na kartonu. Rozměr obrazu včetně 8 cm širokého rámu je 44 x 57 cm.Obraz je podepsán vpravo dole Svobodník L. , což je malíř Ladislav Svobodník, narozený v roce 1904 v Domažlicích. Malíř se zúčastnil soutěže „Melantrich“ v Praze v roce 1939, kde získal 1. cenu. Je autorem obrazů Sv. Vavřineček, Buky na Herštýně. Věnoval se především krajinářské tvorbě.
image of item
Obraz Akt je olejomalba na kartonu. Vzadu na obrazu je štítek od Leopolda Musila s názvem obrazu Akt. Obraz je vpravo dole podepsán Musil. Obraz Akt má rozměry včetně rámu 39 x 74 cm.Obraz bez rámu měří 35 x 70 cm. Leopold Musil se narodil v roce 1920 v Lukách nad Jihlavou. Zemřel v roce 1997 v Praze. Byl to akademický malíř, studoval na akademii výtvarného umění v Praze u profesorů Loukoty, Nechleby, Obrovského, Štursy a Krattnera. Studoval v Paříži a obdivoval francouzské impresionisty. Vystavoval po celém světě. Byl jedním z mála českých moderních malířů 20. století, jehož význam přerostl naše hranice, mimořádný zjev našeho malířství. Jeho obrazy mají široké zastoupení v řadě galerií po světě.
image of item
Obraz Loďky v Mukranu je olejomalba na kartonu. Vzadu na obrazu je štítek od Leopolda Musila s názvem obrazu.Obraz Loďky v Mukranu má rozměry včetně rámu 31 x 62 cm, bez rámu 25 x 53 cm. Mukran je přístav na severu Německa u Baltského moře. Obraz je vpravo dole podepsán Musil. Leopold Musil se narodil v roce 1920 v Lukách nad Jihlavou. Zemřel v roce 1997 v Praze. Byl to akademický malíř, studoval na akademii výtvarného umění v Praze u profesorů Loukoty, Nechleby, Obrovského, Štursy a Krattnera. Studoval v Paříži a obdivoval francouzské impresionisty. Vystavoval po celém světě. Byl jedním z mála českých moderních malířů 20. století, jehož význam přerostl naše hranice, mimořádný zjev našeho malířství. Jeho obrazy mají široké zastoupení v řadě galerií po světě.
image of item
Obraz Kytice aster s ovocem je olejomalba na plátně. Rozměr obrazu bez rámu je 36 x 50 cm, rozměr obrazu s rámem je 51 x 65 cm. Obraz má krásný starožitný rám. Obraz je signováno vpravo dole Milanovič, což je uznávaný srbský akademický malíř M. Milanovič, studující na Akademii výtvarných umění v Bělehradě. Obraz se hodí zejména do jídelny nebo do obývacího pokoje nad jídelní stůl. Má překrásné barvy.
image of item
Genrový obrázek Loučení je kresba tuží na papíře. . Obrázek je podepsaný vlevo dole. Je paspartovaný, zarámovaný do jednoduchého černého rámu a zasklený. Rozměr vlastního obrázku je 52 x 19 cm, včetně pasparty bez rámu je to 68 x 40 cm, včetně rámu 73 x 45 cm.Akademický malíř Josef Mukařovský byl absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, 35 let působil v Mnichově, kde přispíval svými ilustracemi do časopisů. Těsně před I. světovou válkou se vrátil do vlasti, do Domažlic. Žil v letech 1851 -1921.
image of item
Malíř krajinář Zdeněk Nemastil se narodil v roce 1879 v Zásmukách a zemřel v roce 1942 v Praze. Studoval u malířů Ludvíka Vacátka a Jaroslava Šetelíka. Jeho hlavní náplní byla krajinomalba. Jeho tvorba vychází z tradice krajinomalby žáků Mařákovy školy. Obraz Krajina se stromy je olejomalbou na kartonu a je podepsaný vpravo dole Zd. Nemastil. Rozměr obrazu bez rámu je 25 x 30 cm, s širokým rámem v barvě patinovaného bronzu měří obraz 35 x 40 cm.
image of item
Obraz je originální grafika Plzeň, Klatovská třída s Velkou Synagogou. Proti Velké synagoze je vidět průčelí Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Obraz je číslovaný tužkou vlevo dole 227/360 a rozměr včetně zlatého rámu je 43 x 53 cm. rozměr samotné grafiky je 30 x 40 cm. Podpis je vpravo dole tužkou Svatopluk Janke a datovaný rokem 1956.Velká synagoga se nachází v centru města Plzeň v ulici Sady Pětatřicátníků. Jde o největší synagogu v Česku, která je zároveň druhou největší synagogou v Evropě (po budapešťské) a třetí největší na světě po jeruzalémské a budapešťské. V roce 1992 byla prohlášena kulturní památkou České republiky.Velká synagoga je postavena v novorománském slohu s maurskými prvky podle plánů vídeňského architekta Maxe Fleischera, přepracovaných plzeňským stavitelem Emanuelem Klotzem, a její stavba probíhala v letech 1888 až 1892.[3] Podle pamětního listu, nalezeného v báni severní věže, se náklady na stavbu vyšplhaly k 141 092,06 zlatých. Jedná se o monumentální stavbu se dvěma 45 metrovými věžemi a trojlodní dispozicí. Interiér synagogy je zdoben výmalbou s rostlinnými motivy a součástí jsou též varhany z roku 1890. Ve dvoře synagogy se nachází patrový rabínský dům.
image of item
Obraz Podzim na Šumavě, Čertovo jezero je olejomalba na sololitu. Obraz je podepsaný vpravo dole velkým písmenem S. Vzadu je štítek přímo od malíře Otakara Strýhala, kde je rok 1986. Je zde také uvedený přesný název obrazu a místopis. Obraz měří bez rámu 50 x 122 cm, s rámem 65 x 137 cm.Pověstmi opředené Čertovo jezero ledovcového původu leží na jihovýchodním svahu Jezerní hory, poblíž Železné Rudy. Jako jediné ze šumavských jezer náleží k povodí Dunaje.
image of item
Trpící Kristus je olejomalba na plátně. Výraz Kristova obličeje vyjadřuje trýzeň, oči se dívají vzhůru, obočí stažené bolestí, ústa pootevřená, z očí tečou slzy. Na odhaleném rameni i na obličeji jsou četné krvavé rány. Pravé rameno zakrývá modrý plášť.Malba je lidová, expresivní. Rozměr obrazu bez rámu je 24 x 21 cm, rozměr s dřevěným novějším rámem je 27 x 24 cm. Osvědčení k prodeji od Národního památkového ústavu je vydáno. Podle posudku Národního památkového ústavu jde o anonymní malbu z 18. století v pozdně barokním stylu.Obraz není poškozen.
image of item
Vlasta Burian známý jako Král komiků, byl český divadelní herec, režisér, zpěvák, divadelní ředitel, sportovec, podnikatel, filmový herec němé i zvukové éry filmu, mecenáš, spisovatel, mim a imitátor, který se díky své nespoutané živelnosti, improvizaci a potřebě být všude první vypracoval mezi skutečné hvězdy českého filmu, divadla i rozhlasu.Byl jedním z nejpopulárnějších herců za první republiky. Obraz je kombinovaná technika na kartonu. Je zasklený a zarámovaný do původního černého rámu. Vzadu je značka rámaře, Arnošt Dobrý, obchod s obrazy, rámy a sklem, Plzeň, Gorkého 4. Vpravo dole je signatura malíře S. Máchal.Akademický malíř Svatopluk Máchal se narodil v roce 1895 v Třebíči a zemřel v roce 1947 v Praze. Na Akademii výtvarných umění v Praze studoval u malíře Jakuba Obrovského. Studijní cesty podnikl do Paříže a Berlína. Je uveden ve Slovníku československých výtvarných umělců od Dr. Tomana. Obraz měří bez rámu 60 x 49 cm, s rámem 66 x 55 cm.
image of item
Dívka s perlovým náhrdelníkem je olejomalba na plátně z konce 19. století. Obraz není signovaný, je to anonymní práce. Černý rám není původní, obraz do něj byl zasazen později. Rozměr obrazu bez rámu je 50 x 38 cm. Obraz včetně černého rámu měří 66 x 55 cm.
image of item
Nejstarší psané zmínky o Domažlicích se vyskytují v opisu listiny knížete Boleslava II., z roku 993 v němž český kníže postupuje nově založenému Břevnovskému klášteru u Prahy část výnosů ze cla v „Domasilicích". Jádro staré tržní osady Domažlic je kladeno do míst východního, dolejšího předměstí ke kostelu U Svatých, který je nejstarším dochovaným kostelem v Domažlicích. Rozloha raně středověkých Domažlic byla pravděpodobně mnohem větší, než se donedávna předpokládalo. Svědčí o tom nálezy slovanské keramiky objevené i v prostoru pozdějšího opevněného města a na dalších místech v okolí Domažlic. Na akvarelu je zachycena přední část kostela U Svatých se vchodem a původní zdí. Obraz je podepsaný vlevo dole F. Navrátil, Obraz bez rámu, jen akvarel měří 27 x20 cm, s rámem měří 48 x 37 cm.Vzadu na obraze je věnování dárců obrazu spolu s datumem 1977 .
image of item
Nejstarší psané zmínky o Domažlicích se vyskytují v opisu listiny knížete Boleslava II., z roku 993 v němž český kníže postupuje nově založenému Břevnovskému klášteru u Prahy část výnosů ze cla v „Domasilicích". Jádro staré tržní osady Domažlic je kladeno do míst východního, dolejšího předměstí ke kostelu U Svatých, který je nejstarším dochovaným kostelem v Domažlicích. Rozloha raně středověkých Domažlic však byla pravděpodobně mnohem větší, než se donedávna předpokládalo. Svědčí o tom nálezy slovanské keramiky objevené i v prostoru pozdějšího opevněného města a na dalších místech v okolí Domažlic. Na oleji na kartonu je zachycena zadní část kostela U Svatých spolu s malou kapličkou, která zde byla vystavena dodatečně v 19. století. Obraz je podepsaný vpravo dole Halík, což je současný malíř František Halík z Bořic u Domažlic, 2 km vzdálené vesnice.Obraz měří bez rámu 46 x 27 cm, s rámem 54 x 35 cm.
image of item
Malíř, grafik a krajinář Josef Bino se narodil Kouřimi u Kolína v roce 1881 a zemřel v roce 1947 tamtéž. Studoval na Ukrajinské akademii, v Praze u profesora Maka a později též soukromě u Aloise Kalvody. Studijní cesty podnikl po Jugoslávii a Itálii. Vytvořil 200 grafických listů z Prahy. Tento je jedním z nich. Grafika je zasklená a zarámovaná do původního černého rámečku a podepsaná vpravo dole tužkou J. Bino. Obrázek včetně rámu měří 37 x 26 cm, pouze tisková plocha měří 13 x 16 cm.
image of item
Obrázek malého chlapce ve vlčnovském kroji je kombinovaná technika, tužka a akvarel.Obrázek je zajímavý i provedením postavy chlapce a jeho stínu. Obrázek je vlevo dole podepsaný Jar. Pittl, datovaný rokem 1953. Rozměr obrázku, včetně dřevěného mírně omšelého rámu, je 42 x 31 cm.Obrázek bez rámu je 36 x 25 cm.
image of item
Kolibříci, současná čínská malba, Cheney Tao Obraz Kolibříci je akvarel na jemném papíře, zarámovaný a zasklený. Obraz měří včetně rámu 68 x 48 cm, bez rámu a pasparty 52 x 42 cm.Obraz je podepsán vlevo dole čínským písmem a pečetí malíře. Vzadu je latinkou napsané jeho jméno Cheney Tao.
image of item
Obraz Dívka v kroji z Moravského Slovácka je olejomalba na plátně. Dívka je bosá a je oblečená do kroje z Moravského Slovácka, což je oblast v okolí Hodonína a Strážnice. Tyto kroje zejména proslavil jeden z našich velmi významných českých malířů folkloru, Joža Úprka. Tento obraz je podepsaný vpravo dole Tylda Pitrová. Obraz měří bez rámu 30 x 20 cm, včetně rámu 39 x 29 cm.
image of item
Olej na kartonu zobrazuje zimní pohled na Šumavské vrcholky hor. Obraz je podepsaný vlevo dole Jar. Tykal. Jaroslav Tykal je malíř, narozený v roce 1919 v Domažlicích, který celý život žil a malovat v Domažlicích a okolí. Vystavoval svá díla nejen v Čechách, ale i po Evropě a také v Americe. Obraz je zasazený v zdobném širokém zlaceném rámu. Včetně rámu měří 26 x 39 cm, obraz bez rámu měří 12 x 25 cm.
image of item
Obraz Městečko s figurálním motivem je vpravo dole signovaný J. Čapek a datovaný rokem 1913. Na obraze je vidět dobová architektura a je zde množství osob. Obraz má plastický rám bronzové barvy. Rozměr olejomalby na kartonu je bez rámu 43 x 50 cm, 55 x 62 cm s rámem.
image of item
Obrázek Vesnice s břízami je olej na kartonu. Je podepsaný vpravo dole J. Sommer a je nově rámovaný. Rozměr obrázku bez rámu je 15,5 cm x 15,5 cm. Rozměr obrázku s rámem je 22 x 22 cm.Jan Sommer byl žákem pražské Akademie výtvarných umění.
image of item
Obrázek Náves s rybníkem je olej na kartonu. Je podepsaný vpravo dole J. Sommer a je nově rámovaný. Rozměr obrázku bez rámu je 15,5 cm x 15,5 cm. Rozměr obrázku s rámem je 22 x 22 cm.Jan Sommer byl žákem pražské Akademie výtvarných umění.
image of item
Obrázek Cesta k vesnici je olej na kartonu. Je podepsaný vpravo dole J. Sommer a je nově rámovaný.Rozměr obrázku bez rámu je 15,5 cm x 15,5 cm. Rozměr obrázku s rámem je 22 x 22 cm.Jan Sommer byl žákem pražské Akademie výtvarných umění.
image of item
Dudák a selka, oba v moravském kroji ze střední Moravy, z Hané, je olejomalba na kartonu. Obraz je podepsaný vlevo dole K. Petrbauer. Rozměr obrazu bez rámu je 43 x 50 cm, rozměr s rámem je 63 x 60 cm.
image of item
Olejomalba na kartonu s národopisným motivem Chlapec s ovečkou je podepsaná vlevo dole Jos. Strnad.Akademický malíř Josef Strnad, narozený v roce 1889 v Praze studoval nejdříve v Záhřebě, později také na Akademii výtvarných umění v Praze.Obor jeho malby tvoří hlavně národopisný žánr, jako je tento.Obraz měří bez rámu 38 x 30 cm, s rámem 48 x 40 cm. Rám je původní, vzadu na obraze je razítko malíře Josef Strnad akademický malíř Praha XII, Bělehradská 50.
image of item
Velký obraz Zátiší s bažantem měří bez rámu 65 x 95 cm, včetně původního zlaceného rámu 85 x 115 cm. Je to olej na plátně a je podepsaný vpravo dole F. Fert 1932. Obraz zobrazuje stůl hojnosti s ovocem, vínem, bažantem a zajícem. Hodí se do jídelny a svým mysliveckým motivem i jako dárek pro myslivce ke kulatému jubileu.
image of item
Velký plastický keramický talíř zobrazuje myslivecké neřesti. Myslivec drží v ruce karty a před ním leží pod portmonkou peníze, proto hráčská neřest. Dále je před ním lovecký nůž, což je lovecká vášeň. Kalich představuje lásku k vínu. A zcela vlevo dole je dóza na šňupací tabák, což představuje neřest šňupání. Hlava a obě ruce vystupují plasticky z plochy talíře. Vše je nepoškozené. Talíř je velmi dekorativní. Vzadu má otvory k provléknutí šňůry a k zavěšení. Průměr je 42 cm. Hodí se jako dárek myslivci ke kulatému výročí.
image of item
Obraz olej na plátně Předjaří na Šumavě je signováno vpravo dole A. Balcar. Název obrazu Předjaří na Šumavě je napsáno vzadu tužkou. Akademický malíř Antonín Balcar, narozený v roce 1900 byl žákem Akademie výtvarných umění v Praze u profesorů Loukoty a Nejedlého. Pod vlivem Nejedlého tvoří překrásné krajinomalby. Obraz je velký včetně původního rámu 77 x 107 cm, bez rámu 66 x 96 cm. Je z období I. republiky.
image of item
Obraz zobrazuje idylickou přírodu v oblasti Modravy a Srní na západě Čech protkanou malými hotýlky a chatami z období První republiky. Olejomalba na kartonu je zasazená do zlaceného vyřezávaného dřevěného rámu o celkovém rozměru 63 x 77 cm . Rozměr obrazu bez rámu je 45 x 59 cm. Malíř Václav Hora narozený v roce 1902 byl žákem F. Engelmüllera a je o něm zmínka v Novém slovníku Československých výtvarných umělců od Dr. Tomana. Obraz je podepsaný vpravo dole jménem malíře a datovaný rokem 1946.
image of item
Madona, olej, plátno, signováno V. E. Haspekl Olejomalba na plátně s motivem Madony s děťátkem je malovaná v art deco stylu. Vlevo dole je signatura V. E. Haspekl, což je malíř, který je uvedený v Encyklopedii českých výtvarných umělců od Dr. Tomana. Václav Eduard Haspekl se narodil v roce 1864 a zemřel v roce 1921. Tento obraz zřejmě pochází z jeho posledního období, neboť nese prvky art deca z počátku 30. let.Rozměr obrazu včetně rámu je 80 x 105 cm.
image of item
Obraz Husité, Bitva u Malešova v roce 1424 zobrazuje jednu z nejkrvavějších bitev husitů v Malešově u Kutné Hory, kde husité zvítězili pod vedením Jana Žižky z Trocnova. Obraz je podepsaný vpravo dole Jan Šebek. Akademický malíř Jan Šebek byl žákem Pražské Akademie u profesorů Švabinského a Aloise Muchy. Technika provedení obrazu je kvaš na papíře. Obraz je zarámovaný a zasklený. Dole pod obrazem je štítek Malešov 1424. Rozměr obrazu včetně rámu je 115 x 90 cm. Obraz zobrazuje přímo bitevní vřavu a je zde dobře vidět i vozová hradba, která byla pro husity typická.
image of item
Obraz Moře, vlnobití u Gradače je olejomalba na plátně. Vzadu je text tužkou Vlnobití u Gradače. Gradač je významné letovisko v dnešním Chorvatsku, tehdy v bývalé Jugoslávii. Podpis L. Martínek je v pravém rohu dole a obraz je datován rokem 1954. Ladislav Martínek *1926-1987, byl absolventem Akademie v Praze, malíř, sochař a pedagog. Rozměr obrazu včetně rámu je 48 x 68 cm.
image of item
Pasovská Madona,zázračný obraz Panny Marie Pomocné Pasovské Obraz Panny Marie Pomocné Pasovské namaloval v roce 1537 Lucas Cranach st. (1472-1553). Ikonograficky jde o variantu něžně milující. Původně byla Cranachova Madona umístěna v kostele Svatého Kříže v Drážďanech. Ten však byl v době reformace zrušen a obraz se dostal do sbírek kurfiřta Jana Jiřího I. Saského. V r. 1620 jej získal darem tehdejší biskup v Pasově, vzal Madonu do Pasova, kde se stala předmětem uctívání jako Panna Maria Pasovská,- Mariahilf. V době třicetileté války obraz převezli z bezpečnostních důvodů do Insbrucku do chrámu sv. Jakuba, kde se nachází dodnes.Tento obraz je volnou kopií Pasovské Madony. Je to olej na plátně z 19. století. Bez rámu měří 54 x 45 cm. S novým jednoduchým zlatým rámem měří obraz Pasovské madony 50 x 60 cm. K obrazu je vystaveno Osvědčení o vývozu předmětů kulturní hodnoty od Národního památkového ústavu, obraz lze vyvézt do zahraničí.
image of item
Soubor čtyř obrázků s podmalbou na sklej je alegorií čtyř ročních období, jaro, léto, podzim a zima. Obrázky mají německý text. Všechny jsou zarámované do úzkého tmavě hnědého dřevěného rámu a měří 28 x 21 cm. Jaro je dívka s květinami, Léto žena se zralým obilím a srpem, Podzim je chlapec se zralými hrozny a Zima je starý prošedivělý muž s ohněm.
image of item
Originální malba, olej na kartonu Tulipány ve váze je podepsaná vpravo dole Čech. Vzadu je tužkou jméno J. Čech a datum narození 1881. Zřejmě jde o malíře Josefa Čecha, který je také uveden v Encyklopedii výtvarných umělců od Dr. Tomana. Rozměr obrázku včetně rámu je 19 x 19 cm.
image of item
Praha, Chrám svatého Víta, V. Kubašta Obraz Chrám svatého Víta na Pražském hradě je originální grafika od malíře a grafika Vojtěcha Kubašty. Podepsán je vpravo dole tužkou V. Kubašta, vlevo je text Originál akvatinta. Obraz měří včetně původního zlatého rámu 45 x 32 cm.
image of item
Praha, Staroměstský orloj a Týnský chrám Staroměstský orloj je patrně nejlépe zachovaný středověký orloj vůbec. Je jedním z nejznámějších turistických objektů Prahy a je součástí historického centra, které je zapsáno na seznamu kulturních památek UNESCO v ČR. Je to třetí nejstarší orloj na světě a současně nejstarší stále fungující. Kostel Matky Boží před Týnem neboli lidově Týnský chrám se nachází na Starém Městě pražském v blízkosti Staroměstského náměstí. Jeho stavba probíhala od poloviny 14. století do prvních desetiletí 16. století. Patří mezi umělecky nejvýznamnější pražské kostely a to jak po stránce architektonické, tak svým dochovaným vnitřním mobiliářem. Jeho západní průčelí obrácené k náměstí tvoří jednu z nejznámějších dominant Prahy. Zde na grafice z roku 1990 je v popředí Staroměstský orloj a v pozadí Týnský chrám.Grafika je označená čísly 12/200, podepsaná vpravo dole a datovaná rokem 90. Je zarámovaná do úzkého zlatého rámečku a měří včetně rámečku 36 x 18 cm.
image of item
Západ slunce u moře, Dalmácie, Jan Bohumil Pospíšil Obraz Západ slunce je olejomalba na plátně o rozměru 64 x 94 cm včetně rámu. Obraz je podepsaný vpravo dole Míla Pospíšil a tento druh podpisu je uvedený i ve slovníku československých výtvarných umělců od Dr. Tomana. Zde je i stručný životopis malíře. Jan Bohumil Pospíšil se narodil v roce 1898 v Litoměřicích, byl žákem Akademie výtvarných umění v Praze u Otakara Nejedlého. Přímořské motivy studoval v Dalmácii, v dnešním Chorvatsku, zejména v okolí Dubrovníku.Obraz je zasazený do jednoduchého dřevěného rámu, který je zlacený.
image of item
Obraz Koně je zarámovaná, zasklená a paspartovaná kresba tužkou, podepsaná vlevo Svobodová. Pavla Svobodová Beránková byla narozená v roce 1908 a byla žákyní malíře Mařatky. Studovala na Akademii výtvarných umění v Praze a je uvedena ve slovníku výtvarných umělců od Dr. Tomana. Obraz zobrazuje různé rasy koní. Obraz je vhodný pro chovatele nebo milovníky koní. Rozměr včetně rámu je 65 x 77 cm.
image of item
Stará mědirytina na ručním papíře je z 19. století. Jde o vánoční motiv, Narození Ježíška, podepsaný rytcem V. Kandlerem vlevo dole. Obrázek je nově zarámovaný, zapaspartovaný. Rozměr včetně rámu je 44 x 32 cm, dole pod obrázkem je text Et venerunt festinates, et invenerunt Mariam, et Joseph, et infantem positum in praesepio. Lucas II, 16. Překlad z latiny zní: A přispěchali a nalezli Marii, Josefa a dítě ležící v jesličkách. Je to výňatek z Evangelia podle svatého Lukáše, což je třetí kniha Nového zákona, součásti Bible. Pouze v Lukášově evangeliu je zpráva o Zvěstování Panně Marii, o pastýřích v Betlémě a o Ježíšově narození a o Ježíšově dětství. Obrázek je krásný jako dárek, i na dekoraci pro dokreslení nálady.
image of item
Obraz Holčička s panenkou je olejomalba na plátně signovaná vlevo dole F. Blechinger a datovaná rokem 1933. Na zadní straně je věnování autora. Rozměr obrazu včetně rámu je 33 x 23 cm.
image of item
Obraz Kaplička na Baldově u Domažlic je kombinovaná technika. Obrázek je podepsaný vpravo dole jménem Rosůlek. Zobrazuje pohled na kapličku na vrchu Baldov u Domažlic, která byla postavena na památku vítězné bitvy husitů u Domažlic v roce 1431 a k oslavě záchrany města před zničením křižáckým vojskem. Dnes již stojí na tomto místě i velký památník ve tvaru kalicha. Obrázek měří včetně rámu 49 x 58 cm.
image of item
Obraz s pohledem na Vltavu a Palackého most je olej na kartonu, podepsaný vlevo dole Jírovec. Na zadní straně je text tužkou Václav Jírovec, rok 2007, Palackého most. Obraz je zarámovaný do úzkého kovového rámu z bílého kovu. Rozměr včetně rámu je 35 x 43 cm.
image of item
Břízy, originální lept, secese Originální lept Břízy je v secesním stylu a je v původním dřevěném rámu. Je vpravo dole signovaný tužkou. Rozměr včetně rámu je 32 x 25 cm.
image of item
Obraz, pohled na Šumavu a Ostrý, je olej na plátně, podlepený kartonem. Ostrý je vlevo nahoře. Jinak se pohoří Ostrý také nazývá Prsa Panny Marie a je to dominanta Šumavy. Zde je pohled na letní krajinu, což je při zobrazování Šumavy dost neobvyklé. Většinou se maluje Šumava zapadaná sněhem. Rozměr obrazu včetně 10 cm širokého rámu je 44 x 53 cm. Obraz je podepsán vpravo dole Svobodník L. , což je malíř Ladislav Svobodník, narozený v roce 1904 v Domažlicích.Malíř se zúčastnil soutěže „Melantrich“ v Praze v roce 1939, kde získal 1. cenu. Je autorem obrazů Sv. Vavřineček, Buky na Herštýně. Věnoval se především krajinářské tvorbě. Některé akvarely vydal jako pohlednice. Těsně před válkou vydal jeho „Chodský otčenáš“ u J. Poura v Plzni spisovatel Bohuslav Kümpel-Staňkovský. Jsou to reprodukce Svobodníkových pastelů.
image of item
Obraz Chodské děvče v kroji je olejomalba na plátně a zobrazuje chodské děvče ve slavnostním chodském kroji s velkými bílými rukávci. Na obraze je velmi věrně zachycen chodský kroj včetně třásní z šátku rozprostřených na rukávcích nebo ručně vyšívaný kapesníček v ruce děvčete a také ručně vyšívaný černý šátek na hlavě děvčete. Obraz je z období I. republiky a je signovaný vpravo dole Císler. Je zasazený do původního secesního rámu, vše je v pěkném stavu, nepoškozeno. Rozměr obrazu včetně rámu je 60 x 50 cm.
image of item
Olejomalba na kartonu zobrazuje výjev s prosebníkem a andělem stojícími před Kristem na kříži. Obrázek je podepsaný vpravo dole Jakubetě J. Bez rámu měří malba 34,5 x 24,5 cm.Obrázek je 100 let starý.
image of item
Je to zajímavý pohled z průčelí domu na Hradčany. Rytina na ručním papíře je anonymní, přesto zajímavá. Je to pravděpodobně konec 19. století. Rozměr včetně původního dřevěného rámu je 39 x 29 cm, rozměr samotné rytiny je 19 x 11 cm.
image of item
Vypalovaný obrázek s jezdeckým výjevem. V centru obrázku je voják, patřící do Dragounského československého pluku, který byl z původního Jezdeckého pluku přejmenován v roce 1933 na Dragounský jezdecký pluk.Obrázek je vpravo dole podepsaný Franz Köstner, rok 1933. Na obrázku jsou stopy po červotoči, který už není aktivní. Rozměr obrázku je 50 x 32 cm.

Warning: getimagesize(product_imgs/DSCN1435.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/158770/virtual/www/Zw7pHZw8Zw7p6.php on line 113

Warning: Division by zero in /data/web/virtuals/158770/virtual/www/Zw7pHZw8Zw7p6.php on line 116
image of item
Obraz, Svatý Jiří s drakem, olej na plátně, rozměr včetně rámu 48 x 63 cm. Svatý Jiří, patron všech rytířů, byl podle původu zřejmě z Gruzie s níž je spjato jeho jméno Georgius. Byl popraven mučednickou smrtí na počátku IV. století, kolem roku 303. Je zobrazován v boji s drakem,jak zachraňuje nevinnou pannu.Je to alegorie. Drak je pohanství a panna je jeho vlastní duše.
image of item
Olej na plátně, Podzim, podepsáno vpravo dole F. Michl (1901-1977), vzadu na rámu tužkou F M 1925, v tomto roce podnikl F. Michl studijní cestu do Paříže, obraz vznikl pod vlivem obdivu k A. Chittussimu a francouzským impresionistům, rozměr včetně rámu je 56 x 52cm